Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ניהול חשבון אונליין

צפייה בהיסטוריית העסקאות וביצוע מגוון פעולות רחב בלחיצת כפתור.

החשבון הדיגיטלי המקוון שלנו מאפשר לצפות בפרטי החשבון ולשלוט בהוצאות, לממש העברות כספים שונות כדוגמת העברה מארנק אלקטרוני אחד למשנהו, העברה מחשבון הבנק לארנק וכן להיפך. כמו כן, ניתן לבצע העברת כספים מהארנק האלקטרוני לכרטיס החיוב המשויך ללקוח.

הגדרה מהירה

לאחר רכישת הכרטיס הנטען, יש להגדיר סיסמא לחשבון המקוון , ללא צורך באימות מורכב. החשבון נגיש דרך האינטרנט\אפליקציה באמצעות שימוש במחשב, בטאבלט או בסלולר.

אבטחת יתרה

במקרה של אובדן או גניבה של הכרטיס, ניתן בצורה מקוונת להעביר מידית את הכסף מהכרטיס לארנק האלקטרוני, ובלחיצת כפתור לנעול את הכרטיס.

infograph


לניהול כספך בקלות: