Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

כרטיס משכורת

כרטיס לשימוש עובדים לצורך קבלת שכר, באמצעות טעינת הכרטיס, ללא צורך בחשבון בנק
הסוף לערימות שיקים הממתינים בכל חודש לחתימה! באמצעות פעולת הטענת כרטיסי החיוב, יהא העסק מסוגל לבצע תשלום משכורות, ובכך לאפשר גם לאוכלוסייה שאיננה מחזיקה בחשבון בנק או שקיימת מוגבלות בחשבון הבנק ליהנות מקבלת משכורות ותשלום הוצאות חודשיות בקלות.

כרטיס משכורת נטען הוא פתרון אידאלי למקרים כאלה. העובד מקבל את כספו ומנהל אותו עצמאית, בצורה נוחה, בטוחה וזולה יותר, ללא מעורבות בנקאית ונהנה מיתרונות הכרטיס הכלולים בו.

infograph


לניהול כספך בקלות: