Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

כרטיס לעובדים זרים

הדרך לחיסכון משמעותי בהעברת כספים לחו"ל
Bcard לעובדים זרים: קבלת משכורת והעברת כספים למשפחה שנמצאת מעבר לים – ללא חשבון בנק וללא העמלות הגבוהות שגובים המוסדות הפיננסיים.

מאות אלפי עובדים זרים מגיעים לישראל מתוך רצון לפרנס את עצמם ואת משפחתם השוכנת מעבר לים. עד היום, העברת כספים למשפחה השוכנת בחו"ל הייתה כרוכה בעלויות  גבוהות, כולל עמלות בנקאיות ועמלות המרות מטבע גבוהות. והתוצאה? חלק גדול מהכסף המועבר למשפחה "נאכל" בעקבות העמלות השונות, שיכולות להגיע למאות שקלים בכל העברה. בנוסף, העברת הכספים כרוכה במשיכת מזומן במדינת היעד, עם כל העלויות הנוספות והסיכונים הכרוכים בכך.

Bcard לעובדים זרים מאפשר להם לקבל משכורת ולהעביר כספים בקלות, באמצעות שני כרטיסים נטענים:

  • כרטיס נטען אישי – לשימוש וביצוע רכישות בארץ, ללא צורך בחשבון בנק או כרטיס אשראי.
  • כרטיס נטען משפחתי – נשלח לבני המשפחה מעבר לים, ומאפשר העברת כספים קלה ופשוטה באמצעות הטענת הארנק במטבע זר (דולר או יורו) בנקודות המכירה שלנו.

הפתרון שלנו מאפשר לעובדים הזרים להעביר כספים ללא מעורבות הגורם הפיננסי, וללא העמלות הגבוהות שהם משלמים כיום.

infograph


לניהול כספך בקלות: